Podrobnosti:

Voľná plocha na prenájom: 445 m²
Rezervovaná plocha: 1279 m²
Celková podlažná plocha 1941 m²