Cassovar /CBCI/ Administratívna budova – základné údaje

CBCI Základné údaje v m²

Administratívna budova – celk. plocha (vrátane vertikál. jadier a 3. tech. NP.) 14 639 m².

Administratívna budova – čistá plocha na prenájom 12 174 m².

Objekt CBC I. je súčasťou Komplexu Cassovar – najväčšieho polyfunkčného centra  na Východnom Slovensku. Je lokalizovaný v geometrickom strede Košíc , optimálne napojený na dopravný systém mesta aj na všetky typy hromadnej dopravy ( vid príloha ) .   Samotný CBC I.  pozostáva  z kancelárskej časti v  triede A, obchodno-relaxačnej časti a podzemného parkoviska. Celková zastavaná plocha objektu je 6860m2 a celková podlahová plocha určená na nebytové priestory je cca  37 000 m2. Kancelárska časť pozostáva zo 7 nadzemných podlaží (jedno technologické a šesť administratívnych) . Priestory kancelárií sú  aj v 1.a 2. NP. Kancelárie na 4. až . 9. NP. sú zrealizované ako  Open Space s limitovanou  možnosťou prerozdelenia na menšie kancelárske priestory. V kancelárskej časti s výmerou  cca 15 000 m² je priestor pre umiestnenie až  1 250 pracovníkov  ( v súčasnosti 100 % prenajaté spoločnosti   T-Systems Slovakia ). Celá budova je strážená profesionálnou SBS v režime  24/7

Súčasťou CBC je dvoj podlažná Cassovar Galéria, ktorá poskytuje priestory na ploche cca 11 000 m² .

V priestoroch 1. a  2.PP CBC je lokalizovaná parkovacia garáž priamo napojená na kancelárie systémom výťahov   s celkovým počtom   parkovacích  státí pre cca 350 áut.. V samotných priestoroch AB sú 4 nezávislé výťahy ( zn. Schindler )

Priestory na prenájom

Pozn. Priestory kancelárií na 1.a 2. NP sú vhodné aj na prenájom pre menších klientov (cca od 80 m²), priestory na 4. až 9. NP. (realizované ako  Open Space  s prestaviteľnými priečkami ) sú pri súčasnom koncepte  rozdeliteľné maximálne na 3 časti (samostatné menšie krídlo a väčšie krídlo na dve časti).

Technické zariadenia budovy- základné informácie

CBC  I je zrealizovaná zo železobetónovej skeletovej konštrukcie so sklenenou fasádou. Budova je napojená na hlavné inžinierske siete (elektrina, plyn, kanalizácia, vodovod). Budova je v kvalitnom  vizuálnom a aj statickom stave. Súčasťou budovy je hlavné technologické zázemie umiestnené na treťom podlaží, kde sa nachádzajú hlavné VZT a chladiace zariadenia, trafostanice, kotolňa a technologická strojovňa..

Má osadenú hlavnú trafostanicu vo vlastníctve investora. Súčasťou trafostanice sú štyri samostatné trafá o výkone 4x1000kVA. V CBC je realizovaná MDS (miestna distribučná sústava) na distribúciu a predaj elektriny, avšak MDS je vo vlastníctve spoločnosti GEON a.s.

Pre vykurovanie priestorov slúži centrálna plynová teplovodná kotolňa, ktorá je vo vlastníctve spol. GEON a.s. a pre vlastníka budovy je zdroj tepla vyvedený do hlavnej technologickej strojovne (umiestnenej na treťom podlaží). Distribúcia tepla je následne distribuovaná buď do teplovodných radiátorov, alebo do teplovodných výmenníkov v hlavných VZT, ktoré následne slúžia ako predohrev privádzaného vzduchu do priestorov. Predaj tepla je realizovaný spol. GEON a.s. na základe reálne odobraného a nameraného množstva.

Chladenie priestorov je zabezpečené z centrálnej strojovni chladu (umiestnenej na treťom podlaží). Ako zdroj chladu slúžia dva chillery Daikin s výkonom 872 kW a štyri suché chladiče s výkonom 4x538kW, ktoré slúžia v zimnom a prechodnom období ako freecooling. Chladiace médium sa používa voda, ktorá je následne distribuovaná do studenovodných výmenníkov v VZT a fancoilov umiestnených v priestoroch galérie a kanceláriách. Ochladená voda sa taktiež používa do stropných chladiacich trámov na reguláciu teploty  umiestnených vo všetkých  kancelárskych priestoroch. Priemerné COP v zmysle energetického auditu je 4,12. Celkový stav chladiacich zariadení je v dobrom stave a v najbližšom období  nepredpokladáme väčšie  náklady v rámci  OPEX.

Vzduchotechnika objektu je zabezpečená pomocou nútenej výmeny vzduchu. VZT pozostáva zo 16 hlavných VZT jednotiek, ktoré zabezpečujú distribúciu a výmenu vzduchu v administratívnej budove a galérii. Podrobný rozpis VZT jednotiek je opísaný v energetickom audite. Hlavné VZT jednotky majú rekuperačné výmenníky, ktoré znižujú energetickú spotrebu budovy. Súčasťou objektu je aj ďalších 8 menších VZT, ktoré slúžia pre odvetrávanie garáží, technológií a toaliet. Celkový stav VZT zariadení je veľmi dobrý a do budúcna nepredpokladáme väčšie náklady do OPEX .

MaR a BMS objektu je zabezpečené systémom SCHNEIDER TAC Xenta. Do BMS sú vyvedené všetky hlavné TZB ako VZT, chladiace stroje, vykurovanie, meteostanica, ovládanie žalúzií… Kancelárie v administratívnej časti sú vybavené systémom individuálnej regulácie miestností (Individual Room Controll – IRC). Všetky systémy MaR a IRC navzájom komunikujú a sú prepojené v centrálnom dispečingu objektu. Na dispečingu je server s riadiacim systémom budovy ( Building Management System – BMS), ktorý vizualizuje a spracováva údaje z jednotlivých systémov MaR. Spotreby energií sú merané v pomerne širokom rozsahu na jednotlivých energetických celkoch. Údaje z meračov tepla a chladu sú prenášané komunikačnými zbernicami na BMS. Údaje z meračov elektrickej energie sa odpočítavajú manuálne.