Podrobnosti:

Voľná plocha na prenájom: 1279 m²
Obsadená plocha: 445 m²
Celková podlažná plocha 1941 m²