Podrobnosti:

Celková podlažná plocha 1261 m²
Plocha na prenájom 0 m²