Podrobnosti:

Celková podlažná plocha 1055 m²
Plocha na prenájom 829 m²