Podrobnosti:

Celková podlažná plocha 1098 m²
Plocha na prenájom 984 m²